”Talet vid stenen” 8 juli 2011.

Årets talare miljökämpen Christer Borg.

”Talet vid stenen” den 8 juli blev ett mycket lyckat arrangemang som sällskapet är mycket nöjda och glada över. Efter årsmötet, som traditionsenligt hölls på Pelle Molins fädernegård i Tjäll, Sollefteå, så fortsatte arrangemanget vid minnesstenen. Även i år kunde vi glädjas åt ett underbart vackert väder som gjorde arrangemanget ännu mer minnesvärt.

Årets talare, miljökämpen Christer Borg, höll ett lysande och engagerande tal om sitt miljöengemang för Norrlands älvar och talet rönte mycket stor uppskattning. – ”Pelle Molins motiv i Nämforsen finns inte kvar längre. Nämforsen och älven har blivit ett produktionsdike, skogsbruket är industraliserat. Idag innebär vattnet rädsla för översvåmning inte mäktigheten hos vattenmassorna.”

Christer berättade vidare om sitt miljöengagemang och hur det började när han flyttade till Näsåker i början av 2000-talet. – Min koppling till Pelle Molin är kanske att vi är obetalda sakförare mot överheten. Min kamp för Ådalen gäller klimatet. Kanske går det att ändra på utvecklingen så att vittrorna kommer tillbaka”, avslutade Christer sitt tal.

Ett stort och varmt TACK Christer! Hela talet kommer att finnas med i årets medlemsutskick.

Jörgen Désen underhöll med flera vackra spelmanslåtar på sin nyckelharpa. Ett varmt tack även till dig Jörgen!

KUF:s ordf. Mikael Sjölund överlämnar priset till Andreas Öhman.

Pelle Molinsällskapets förste pristagare någonsin till Pelle Molins minne blev som tidigare nämnts den unge filmskaparen Andreas Öhman från Styrnäs i Ådalen. Andreas Öhman har gjort den flerfaldigt nominerade och belönade filmen ”I rymden finns inga känslor”, och är just i dagarna igång med att göra en ny film som till stora delar kommer att spelas in i Sundsvall. Andreas höll ett inspierande och fint tacktal efter att han mottagit diplomet och priset av KUF:s ordförande Mikael Sjölund. Andreas berättade lite om sin egen kamp för att kunna fullfölja sitt engagemang för att skapa film. Mariann Hedman från Pelle Molinsällskapet berättade vidare om Andreas Öhmans engagemang för filmskapande och framförde sällskapets glädje över valet av årets pristagare. Ett välförtjänt pris till en värdig pristagare till Pelle Molins minne!

Arrangemanget avslutades som vanligt med att alla sjöng ”Ångermanlandssången” innan kaffet serverades nere på strandkanten vid Ångermanälven.

Tack alla medverkande och till alla övriga som hjälpte till att på olika sätt göra kvällen så trevlig och minnesvärd!