Talet vid stenen

Talet vid ”stenen” är ett årligt arrangemang till minne av Pelle Molins födelsedag. Platsen är i närheten av Pelles födelseplats. Varje år är det en ny talare som har något att berätta om Pelle och Ådalen. Talet upplevs bäst när man är närvarande. Medlemmar får talet i medlemsutskicket varje år. Oftast så kommer det många besökare som lyssnar på talet och underhållning som oftast omringar talet. Ett kulturpris utdelas varje år till en välförtjänt person.

Välkommen den 8:e juli varje år till Tjäll, Multrå!