Styrelsen

Ledamöter PM-sällskapet 2020/2021:

Ordförande: Birgitta Lind , 070-363 17 10

Vice ordförande: Anders Söderqvist, 070-200 98 48

Ledamot: Nils Berglund, 070-335 46 01

Ledamot: Paul Gerdin, 070-697 66 06

Sekreterare: Vakant

Kassör: Alf Bergkvist, 070-661 27 71

Ersättare:

Johan Ekman, 070-388 29 36

Anna-Karin Jonasson, 073-058 79 57

Nils-Erik Nilsson, 070-649 94 52

Revisorer:

Rolf Könberg, 070-687 34 36

Tore Fors, 070-673 58 89

Valberedning:

Inger Sjöblom, 070-552 43 89

Jenny Larsson, 070-300 73 81

Mariann Hedman, 0620-240 19

Organisationsnummer: 802440-7515