Styrelsen

Ledamöter PM-sällskapet 2022/2023:

Ordförande: Paul Gerdin , 070-697 66 06

Vice ordförande: Anders Söderqvist, 070-200 98 48

Ledamot: Nils Berglund, 070-335 46 01

Ledamot: Cissi Jakobsson, 070-396 73 54

Sekreterare: Vakant

Kassör: Alf Bergkvist, 070-661 27 71

Ersättare:

Johan Ekman, 070-388 29 36

Anna-Maria Andersson, 073-210 67 34

Annika Arnström, 070-577 62 93

Revisorer:

Rolf Könberg, 070-687 34 36

Tore Fors, 070-673 58 89

Valberedning:

Inger Sjöblom, 070-552 43 89

Nils-Erik Nilsson, 070-649 94 52

Mariann Hedman, 0620-240 19

Organisationsnummer: 802440-7515