Pelle Molinsällskapet

Pelle Molinsällskapet bildades sommaren 2007. Sällskapet bildades för att uppmärksamma Pelle Molins betydelse i den ångermanländska och den svenska kulturhistorien.

När Pelle Molin dog 1896 var han relativt okänd som konstnär. Ganska snart efter hans död samlade författaren Gustaf af Geijerstam Pelle Molins noveller och några av hans reseskildringar och utgav boken ”Ådalens poesi”. ”Ådalens poesi” uppmärksammades stort när den gavs ut första gången, och boken har sedan dess getts ut i många upplagor; den senaste är ett dubbelt konstverk – ett postumt samarbete mellan Nordingråkonstnären Thage Nordholm och Pelle Molin: ”Ådalens poesi i ord och bild” (1988).

Som målare, och kanske mest som forsmålare, kom Pelle Molin verkligen till sin rätt. Hans forsmålningar av Nämforsen och Kilforsen som han målade under sin tid i Näsåker är fantastiska metaforer av den obändiga och kraftfulla natur som Pelle också var som person. Mera om Pelle Molin under Biografi.

– Till minne av Pelle Molin och hans kulturgärning hålls sedan 1984 traditionsenligt ett tal varje år den 8 juli vid den minnessten som restes 1946 i Tjäll Multrå där Pelle föddes.

– Pelle Molinsällskapet har instiftat ett kulturpris, ”Pelle Molinpriset”, som delas ut till personer som på olika sätt verkar i Pelle Molins anda. Det första priset delades ut 2011.

– Pelle Molin efterlämnar ett stort konsthistoriskt och litterärt kulturarv. Det är Pelle Molinsällskapets främsta ambition att på olika sätt uppmärksamma det kulturarvet.

– Pelle Molinsällskapets devis är ”Kulturkamp i norr”.

Stadgar

Här kan du hämta hem stadgarna. Stadgar_Pelle_Molinsallskapet.