PM-sällskapets årsmöte den 8 juli 2010

Vi var ett 20-tal som hade samlats hos Ekmans på Molingården i Tjäll den 8 juli. En traditionsfylld plats att ha årsmöte på. Solen glittrade i kristallkronan i salen som är prydd med målningar av Pelle Molin. På gården står fortfarande det timrade hus kvar där Pelle föddes på dagen 146 år tidigare. Ordföranden i Sällskapet Cecilia Jakobsson berättade om stort och smått som hänt under det gångna verksamhetsåret: till exempel att det bara tre år gamla Sällskapet nu har 75 medlemmar. Vi fick också veta att tio företag i trakten har bidragit med grundplåten till det ”Pelle Molin-pris”, som ännu inte har delats ut för första gången.

Personval: Efter avgående Bo G Hall, Stockholm, utsågs Olle Grundberg, Härnösand, till ersättare i styrelsen; ersättare är också Anita Berglund och Nils-Erik Humlesjö, bägge Näsåker. Ordinarie styrelseledamöter är Johan Ekman, Tjäll, Björn Nässén, Göteborg, Mariann Hedman, Sollefteå och Isabella Josefsson, Härnösand. Funktionärer: avgående revisorn och valberedaren Kåre Andréasson ersattes av Lilian Torkelsson, Sollefteå. Tore Fors, Sollefteå, lämnade över sitt valberedaruppdrag till Eva Engblom i Multrå, men han kvarstår som andre revisor.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till ”Talet vid stenen” med Liv Ekerwald från Matskrået i Jämtland, och hos Fagerströms serverades fika – som vanligt.

Älven låg spegelblank nedanför.

Av Isabella Josefsson

”Talet vid stenen” 8 juli 2010

Talet vid stenen till minne av Pelle Molins födelse den 8 juli 1864 firades i år för 27:e gången. Kvällen bjöd på ett sagolikt vackert väder när ett 80-tal åhörare samlades till årtes evenemang. Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson hälsade alla välkomna och påminde om att det var 1946 som den vackra minnesstenen sattes upp till minne av Pelle Molins död 50 år tidigare, år 1896. Stenens skapare var skulptören Holger Persson född i Sollefteå. Pelle Molinstenen ligger för övrigt strax intill den lilla stuga där Pelle Molin föddes.

Mariann Hedman fortsatte med att berätta om det fina samarbete som sällskapet har med Pelle Molinsällskapet i Bodö. Tyvärr kunde inte dess ordförande, Knut Hoff, vara med som det var tänkt, men han och sällskapet i Bodö skickade sina varmaste hälsningar till alla närvarande.

Det var 1984 som det första talet vid stenen hölls av Karl Erik Johansson i Backe. I år hade Pelle Molinsällskapet glädjen att få lyssna till ett tal av mathantverkaren Liv Ekerwald från Ås i Jämtland vid Pelle Molinstenen i Tjäll, Sollefteå. Liv Ekerwald är ekologisk odlare med intresse för ekologiskt odlad mat och motståndare till GMO-producerad mat. Hennes tal om handlade om närproducerad mat i ett kulturellt, historiskt och nutida perspektiv och hon gav en mycket intressant inblick i hur några produkter, som till exempel getost, skapas och tillverkas i de småskaliga företag som bland annat finns i hennes eget landskap Jämtland.

Med ett avstamp till Pelle Molins historia om maträtten kams i novellen ”Kams” berättade Liv när hon första gången smakade den ångermanländska kamsen. Det var hennes farmor som lagade kams vid ett tillfälle och bjöd sina barnbarn. Kamsen föll henne inte riktigt i smaken den gången, men Liv Ekerwald påminde om hur stor och viktig betydelse kams hade haft i den norrländska bondekulturen. Kams var förr helt lokalproducerat. Ofta var kornmjölet mald på den egna gården och kams med fläsk och lingonsylt mättade länge och väl. Liv Ekerwald läste också upp ett stycke ur novellen ”Kams” där Pelle Molin på sitt mustiga och kärnfulla sätt beskrev hur Jonke i berättelsen tillagade kamsen och hur det gott de smakade. Åtminstone de 3-4 första kamsarna… 😉

Liv Ekerwalds tal blev mycket uppskattat och talet kändes som ett berikande bidrag till den kampanj om lokalproducerad mat som just nu pågår på många håll i vårt landskap och i vårt land. Liv Ekerwalds tal blev också ett viktigt och angeläget bidrag till Pelle Molinsällskapets motto ”kulturkamp i norr”.

Cissi Jakobsson och Frida Wennstig underhöll med vacker musik på fiol och piano innan Pelle Molinsällskapets sekreterare Björn Nässén tackade årets talare och inbjöd därefter alla åhörare till kaffe och tunnbrödsrulle med getmese och getost (närproducerad förstås! ) nere vid Ångermanälvens strand.

Bättre än så kunde inte årets ”Talet vid stenen” avslutas!

TÅ.

Pelle Molin stenen i Tjäll, Sollefteå. Restes 1946 till minne av 50-årsdagen av Pelle Molins död. Skapad av Holger Persson.
Pelle Molin stenen i Tjäll, Sollefteå. Restes 1946 till minne av 50-årsdagen av Pelle Molins död. Skapad av Holger Persson.
Årets talare var Liv Ekerwald från Ås i Jämtland som höll ett mycket uppskattat och intressant tal om ekologisk närproducerad mat. Pelles levande och roliga beskrivning av hur kamsen bakades i novellen "Kams" bidrog till det historiska perspektivet av en närproducerad rätt som var vanlig förr i våra bygder.
Årets talare Liv Ekerwald från Ås i Jämtland höll ett mycket uppskattat och intressant tal om ekologisk närproducerad mat. Pelles levande och roliga beskrivning av hur kamsen bakades i novellen ”Kams” bidrog till det historiska perspektivet på en av de närproducerade ångermanländska rätter som var vanlig förr.
Mariann Hedman berättade och framförde hälsningar från Pelle Molinsällskapet i Bodö.
Mariann Hedman berättade och framförde hälsningar från Pelle Molinsällskapet i Bodö.
Musik framfördes av Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson och Frida Wennstig.
Musik framfördes av Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson och Frida Wennstig.
En publikbild. Ca 80 personer närvarade.
En publikbild. Ca 80 personer närvarade.
Talet vid stenen avslutades med kaffe och tunnbrödsrulle med närproducerad getmese och getost.
Talet vid stenen avslutades med kaffe och tunnbrödsrulle med närproducerad getmese och getost.

Av Anita Berglund

Talet vid stenen 8 juli

I år är det den 27:e gången som ”Talet vid stenen” arrangeras. Arrangemanget hålls till minne av Pelle Molins födelsedag den 8 juli vid hans födelseplats i Tjäll, Sollefteå. Sedan några år har Pelle Molinsällskapet ansvaret för detta arrangemang och det är en stor glädje för sällskapet att i år kunna prensentera Liv Ekerwald från Ås i Jämtland som årets talare. Liv Ekerwald presenterar sig som ekologisk odlare med intresse för ekologiskt odlad mat och motståndare till GMO-producerad mat. Liv Ekerwald tänker tala om mat i ett kulturellt och historiskt perspektiv.

Pelle Molin sällskapet önskar alla varmt välkomna till Tjäll i Sollefteå den 8 juli kl. 19.00!

A. Berglund

Pelle Molins journalistik

Vad kanske många inte vet är att Pelle Molin, förutom sin stora litterära produktion av noveller, också skrev en stor del tidningsartiklar i många tidningar och tidskrifter. Många av artiklarna var skrivna av krassa ekonomiska skäl, men likväl kommer Pelles mångfacetterade berättarkonst fram även i dessa alster. Pelle Molins journalistik förekom rikligt i flera tidningar i form  av reportage och artiklar från Ådalen som från Stockholm och Nordnorge.

Artikel 2 av 6 ur VA 1894. Klicka för större bild!
Artikel 2 av 6 ur VA 1894. Klicka för större bild!

För några veckor sedan fick Sällskapet en rad gamla kopior av tidningsartiklar som Pelle Molin skrev i Västernorrlands Allehanda år 1894. Det är Daniel Nordin, arkivchef på Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, som kopierat och vidarebefordrat artiklarna från Västernorrlands Allehandas arkiv http://www.nin.nu/

Vi tackar så mycket!

Så här skriver Daniel:
”Artiklarna går under namnet ”Ångermanlands största laxfors” och publicerades den 8, 10, 12, 14, 16 och 20 februari 1894 i Västernorrlands Allehanda”.

Alla ovanstående artiklar finns avskrivna i boken ”Pelle Molin – Samlade skrifter” från 1964 av Erik Gamby och Lennart Hjelmstedt.

Lennart Hjelmstedt skriver bland annat  så här om Pelle Molins journalistik:

Här träder Pelle Molins mångfacetterade berättarkonst till mötes i hela dess register. Pelle Molin hade ett journalistiskt gry och ville hela tiden berätta om vad han såg. Under alla tänkbara förhållanden”. (Från förord i boken och i mail)

I fotoalbumet finns alla ovanstående nämnda tidningsartiklar utlagda!

Vi önskar alla ett Gott Nytt År!

Av Anita Berglund

Pelle i brev om julen …

Brevfragment till okänd adressat:

”22 dec. 1892.

Bed Térèse [Pelle Molins syster] skrifva någongång. Jag har fått det för mig , att hon alltsedan Ådalsresan på ett eller annat sätt varit missnöjd med mig.

God jul och godt nyt år samtliga i gården! Lefva vi kan det nog hända att jag kommer till Tjäll om några år, men det bör ske mycket derförinnan.

Din vän Dysterqvist.”

[Men Pelle Molin själv ”levde inte” om ”några år” och återkom aldrig till sitt barndomshem].

© © ©

Ur ett brev till systern Agnes:

”Bodö den 8 januari 1895.

Käraste Anga-lill!Julen tillbragte jag, såsom jag skref förra gången, dels till sjöss, dels till lands. Hemkommen efter en ganska treflig julafton hos familjen Ellingsen på Indyr, möttes jag af ditt tröstlösa bref och blef vid ett så stort misshumör att fru Kjeldahl måste flera gånger bedja mig, att vara gladare – ty lilla Agnes [Pelles flickvän], vår sol blef så ledsen. Ja, ja det låter det, sa han som trampa klaveret.

Annars har julen gått stillsamt för sig. Trodde att det skulle bli lifligare och det hade det nog också blifvit, om icke jag setat så mycket inne och i den tvåmanssoffa, som jag och lilla solen haft tillsammans i kabinettet.
…”

Isabella Josefsson skrev av Pelles brev…

Pelle Molin-sällskapen Bodö och Sollefteå.

Pelle Molins vänner i Bodö har under åren med glädje vårdat minnet av Pelle.

Man har genomfört att området i Brevika, den gamla begravningsplatsen med Pelle Molins grav har fått namnet ”Pelle Molins plass”, väl synligt på stadskartan över Bodö. Under kriget bombades kyrkogården, endast den höga minnesstenen – bautan som man säger i Bodö – stod kvar. Man samlas varje år vid bautan vid Pelles födelse- och dödsdag.

Tatergruppen från Näsåker, som spelade Albert Vikstens krönikerspel ”Sagornas Ådal” framträdde i Bodö 1989 med stor publik. Hembygdsföreningarna i Ådalsliden och Sollefteå samt Multrå-akademin har under åren haft goda kontakter med vännerna i Bodö. Detta fr.a. genom dess förgrundsgestalt Knut Hoff f.d. chefredaktör för Nordlandsposten.

Så kom då det betydelsefulla brevet från Bodö i december 2005. Man planerade för en större minneshögtid den 26 april på 110-årsdagen av Pelle Molins död. Den skulle innehålla tal, musik och kransnedläggning vid Pelles grav. Utställning av hans konst i Galleri Sjögata samt utgivning av den nya boken ”Pelle Molin – vandringen mot havet” av Knut Hoff.

”Det hade vaert ekstra hyggelig om noen fra Ådalen ville ta turen till Bodö da” skrev Knut Hoff. Och så blev det. Vi beslöt oss för att resa. Ådalslidens hembygdsförening med Karl-Oskar Lundegård ansvarade för insamling och transport av konstnärens tavlor från vårt område. Sollefteå hembygdsförening med Kåre Andreasson och Mariann Hedman ansvarade för planering och genomförande av bussresan till Bodö den 25-28 april 2006. Vi hade planerat för 20 personer och blev 24 med bussföraren Lasse Andersson från Rådoms Buss.

Pelle Molin-sällskapets ordförande i Bodö Knut Hoff
Pelle Molin-sällskapets ordförande i Bodö Knut Hoff

Det blev en innehållsrik resa med deltagare från olika hembygdsföreningar i Ådalen. Det storslagna programmet på Pelle Molins dödsdag började vid bautan med sång, musik och tal. Kransnedläggning från Bodö kommun och från Ådalslidens och Sollefteå hembygdsföreningar.

Hembygdsföreningens ordförande i Ådalsliden Karl-Oskar Lundegård och en representant för Bodö kommun.
Hembygdsföreningens ordförande i Ådalsliden Karl-Oskar Lundegård och en representant för Bodö kommun.

Festligheterna fortsatte på kvällen i Galleri Sjögata med ”Come together party” samt innehållsrikt program med Bodös kulturelit som gäster. Nils-Erik Humlesjö läste en av Pelle Molins noveller och Cissi Jakobsson, som spelat Margret i ”Sagornas Ådal” sjöng.

Vår sista Bodödag började med resa till Saltstraumen, Norges mest omtalade tidvattenström, under guidning av Knut Hoff. Därefter bar det uppför, upp mot turisthytta i Havörnsenteret med vidunderlig utsikt över staden, fjällen och havet långt bort mot Lofoten. Kommunen bjöd på utsökt avskedslunch med havets läckerheter. Där diskuterade vi om, att det äntligen var tid att bilda ett Pelle Molin sällskap. Vi kom fram till att det skulle vara enklast med ett i Sverige och ett i Norge, med nära samarbete.

Knut Hoff Bodö och Mariann Hedman Sollefteå utbyter gåvor.
Knut Hoff Bodö och Mariann Hedman Sollefteå utbyter gåvor.

Så blev det, och redan i december samma år kunde Pelle Molins vänner i Bodö bilda sitt sällskap. Den 8 juli 2007 blev det vår tur. På eftermiddagen innan talet vid stenen i Multrå kunde vi bilda vårt sällskap i Multrå församlingsgård. Vi hade då glädjen att hälsa den svenske konsuln i Bodö John Steen Holm med hustru Merete välkomna. De är båda aktiva i Pelle Molin-sällskapet i Bodö.

Väl komna så här långt har vi idag regelbundet kontakt med varandra, och berättar om vad som sker på båda sidor kölen. Talare vid stenen 2006 var den kände nordnorske författaren och konstnären Karl Erik Harr med skönsjungande hustru Aud.

Vårt sällskap planerar att kunna överlämna en Pelle Molinbyst till det nya kulturhuset i Bodö som står färdigt om några år.

I vår årsskrift till medlemmarna 2009 får vi också läsa en hälsning från ordföranden i Bodö.

Slutligen kan nämnas att jag den 27 juni träffade ordföranden Knut Hoff vid bautan, där vi vid sjöstranden under några timmar talade om Pelle Molin och planerade för framtiden.

Av Mariann Hedman 30 nov. 2009

Välkommen!

Pelle Molinsällskapet bildades sommaren 2007. Sällskapet bildades för att uppmärksamma Pelle Molins betydelse i den ångermanländska och den svenska kulturhistorien.

När Pelle Molin dog 1896 var han relativt okänd som konstnär. Ganska snart efter hans död samlade författaren Gustaf af Geijerstam Pelle Molins noveller och några av hans reseskildringar och utgav boken ”Ådalens poesi”. ”Ådalens poesi” uppmärksammades stort när den gavs ut första gången, och boken har sedan dess getts ut i många upplagor; den senaste är ett dubbelt konstverk – ett postumt samarbete mellan Nordingråkonstnären Thage Nordholm och Pelle Molin: ”Ådalens poesi i ord och bild” (1988)

Som målare, och kanske mest som forsmålare, kom Pelle Molin verkligen till sin rätt. Hans forsmålningar av Nämforsen och Kilforsen som han målade under sin tid i Näsåker är fantastiska metaforer av den obändiga och kraftfulla natur som Pelle också var som person.

Till minne av Pelle Molin och hans kulturgärning hålls sedan 1984 traditionsenligt ett tal varje år den 8 juli vid den minnessten som restes 1946 i Tjäll Multrå där Pelle föddes.

Pelle Molinsällskapet har nyligen instiftat ett kulturpris, ”Pelle Molinpriset”, som så småningom kommer att delas ut till personer som på olika sätt verkar i Pelle Molins anda.

Inom styrelsen, i första hand av ett par styrelsemedlemmar, pågår ett arbete att samla, registrera och identifiera alla de brev och målningar som finns kvar av Pelle Molin. Resultatet av det arbetet kommer så snart det är klart att publiceras.

Pelle Molin bodde och verkade i Näsåker mellan 1890-1894 och han har betytt en stor del i att Näsåker uppmärksammats genom åren, kanske främst genom Pelle Molins stugan och krönikerspelet ”Sagornas Ådal”.

Pelle Molin efterlämnar ett stort konsthistoriskt och litterärt kulturarv. Det är Pelle Molinsällskapets främsta ambition att på olika sätt uppmärksamma det kulturarvet.

Vi tror att den här bloggen är ett sätt att uppmärksamma Pelle Molins livsverk.