Medlemskap

Ett medlemskap kostar 200 kronor/år. För övriga familjemedlemmar 75 kr/år. Ett årligt utskick/skrift med artiklar och vad som hänt under verksamhetsåret ingår också i medlemskapet.
Skriv ”Pelle Molinsällskapet” på inbetalningsavin. Och ditt namn, telefon och adress förstås!

Plusgiro 465284-8
Nu finns också möjligheten att ”Swish:a” in årsavgiften till konto: 1230484709
Om du väljer detta alternativ skicka även ett mejl till kassören: alf.r.bergkvist@gmail.com
Vi behöver veta förutom namn även adress, telefon och e-postadress.
Välkommen in till kulturen!
/Styrelsen