Litteratur

Litteratur av Pelle Molin.

Brev, dagboksblad och varia i Sollefteå stadsbibliotek. En kort sammanställning av Per Nilsson-Tannér. 1966 (1996)

Från Ådal och Nordlandskust. En efterskörd. Samlad och utgiven av Maria
Rieck-Müller. 1916

Nordland. Konturer till en reseskildring. 1913.

Samlade skrifter. Utg. Av Erik Gamby och Lennart Hjelmstedt. 1964

Ådalens poesi. Efterlemnade skrifter. Utg. och försedda med en lefnadsteckning öfver författaren af Gustaf af Geijerstam. [Denna utgåva har kommit ut i 12 upplagor].
Finns även som E-bok: http://runeberg.org/adalen/

Ådalens poesi. Med inledning av Gösta Attorps och teckningar av Eigil Schwab. [denna utgåva har kommit ut i 15 upplagor]

Nordholm, Thage, Ådalens poesi i ord och bild. Av Thage Nordholm (ill.) och Pelle Molin (text). 1988

Utöver dessa tre finns ett flertal andra utgåvor av Ådalens poesi

Litteratur om Pelle Molin, ett bidrag

Attorps, Gösta, Pelle Molin. Hans liv och diktning. 1930. [diss.]

Attorps, Gösta, ”Pelle Molin. Tal i Näsåker den 26 april 1946.”
Ingår i: Ångermanland 1947:4, s. [77]–85

Bellessort, André, ”Sommaren i Norden”. Ingår i: Bellessort, André, Sverige. 1912, s. 66–104

Berg, Carl-Henrik, ”Ådalens poesi och ’Norrlands litterära målsmän’ ”. Ingår i: Provins 1997:2, s. 44–47

Bohlin, Torsten, ”Pelle Molin”. Ingår i: Profiler. 1946, s. 261–265

Bramstång, Mats, ”Pelle Molin som jultidningsskribent”.
Ingår i:, Studiekamraten 1970:9/10, s. 164–166

Dahlstedt, Helge, ”Förklaringar av dialektala ord och uttryck [hos Pelle Molin]”. Ingår i: Molin, Pelle, Samlade skrifter. 1964, s. 534–542

Dahlstedt, Helge, Målaren Pelle Molin. Utg. Av Carl-Henrik Berg.
Ingår i: Urkunden 1996:16
Dahlstedt, Helge, Målaren Pelle Molin. Utg. Av Carl-Henrik Berg. 1996
[elektronisk resurs] http://www.foark.umu.se/samlingar/urkunden/urkund16.pdf

Dahlstedt, Helge, ”Pelle Molin en Ådalens målare”.
Ingår i: Västernorrlänningen. Medlemsblad för Västernorrlands regementes kamratförening, 1944:1, s. 3–7

Dahlstedt, Helge, ”Ådalens diktare. Om bakgrunder till Pelle Molins Ådalsskildringar”. Ingår i: Tre kulturer, 1986:3, s. 163–180

” De fyra stora ’ i Vängmans marker”. Ingår i: Janne Vängmansällskapets dubbelårsbok 1994/1995, s. 62–67

Eneroth, Hjalmar, ”Från Pelle Molins Stockhlomstid”. Ingår i: Minnenas bok. … 1916, s. 305–313

Hjelmstedt, Lennart, ”Pelle Molins berättarstil. En studie”.
Ingår i: Kungl Skytteanska samfundets handlingar 1963:2, s. 5–38

Hoff, Knut R., Pelle Molin. Vandringen mot havet. 2006. [norska]

Johansson, Karl-Erik, ”Pelle Molin. Ådalens diktare”. Ingår i: Ådals-Lidens hembygdsbok 1970:1, s. 274–284

Josefsson Isabella ”Pelle Molins brev”. 2011

Josefsson Isabella ”Pelle Molins brev. Supplement.” 2012

Kulturkamp i norr. Talet vid stenen i Pelle Molins fotspår. 19 olika röster om en kämpande målare och författare. 2002.

[Fortsättes av ett otryckt häfte med samma titel, innehållande ”Talen vid stenen”2003–2007. Utg.: Mariann Hedman, 2007]

Lindgren, Rune M., ”Pelle Molin. Skrev om Ådalens poesi.” Ingår i:
Lindgren, Rune M., I det litterära landskapet Ångermanland. 1992, s. 21–25

Mellhed, Jan, ”Pelle Molin. Folklivsskildraren med penna och pensel, särlingen och vildmannen”. Ingår i: Värld och vetande 1964:7, s. 221–224

Minnesutställning över Pelle Molin. 14–23 oktober 1938. [Utställningskatalog]. 1938

Molander, Jan, Pelle Molin. Målaren, människan och myten. Villan, Näsåker 13 april– 21 april 1996. Länsmuseet Västernorrland, Härnösand 27 april–12 maj 1996. [text: Jan Molander]

”Målaren och skalden”. Ingår i: Lugnwiksposten 1993:2, s. 3–8. Ill

Nilsson-Tannér, Per, I Pelle Molins spår. 1951.

Olsson, Henry, ”Pelle Molin och Norrlands-skildringen”. Ingår i: Olsson, Henry, Från Wallin till Fröding. Studier i svensk adertonhundratalsdikt. 1939, s. 108–129

Peters, Vivi, ”Ådalens poesi av Pelle Molin. Studieplan, delvis omarbetad för svenska förhållanden”. Ingår i: Bokstugan 1930:7, s. 241–244

Qvarnström, Gunnar, ”Pelle Molin. En börjare”. Ingår i: Norrländsk tidskrift 1954:1, s. 43–46

Ståhlnacke, Stig-Åke, ”Pelle Molin som målare”.Ingår i: Byggnads-arbetaren 1962:12, s. 22–23

Terje, Ola, ”Pelle Molin”. Foto: Ola Terje, text: Rolf Yrlid. Ingår i: Terje, Ola, Svenska diktarhem. En kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till Piraten och Ahlin. 1965, s. 130–133

Öhman, Anders, ”Sagofolket och norrlandslitteraturen”.
Ingår i: Västerbotten 2004:1, s. 8–13

Östlund, Birgitta, ”Målaren Pelle Molin. Några funderingar kring en minnesutställning”. Ingår i: Hola elevförbunds årsskrift 1965, s. 13–18

Östlund, Birgitta, Pelle Molin. Minnesutställning. 1965. [Utställningskatalog]

Sammanställning: Isabella Josefsson