Sommartips!

Pelle Molinsällskapet har inrett ett Pelle Molinrum i den s.k. ”Mobäcksstugan” i Ådalsbyn i Sollefteå. Pelle Molins farföräldrar har bott i stugan när den stod i Tjäll utanför Sollefteå, och därför känns det naturligt att Pelle har ”fått” ett rum i sina farföräldrars hus. 🙂 Det är Sollefteå Hembygdsförening som välvilligt lånat ut rummet för detta ändamål.

Årsmöte och talet vid stenen den 8 juli i Molingården

Välkommen till Pelle Molinsällskapets årsmöte den 8 juli kl. 16.30! Plats: Molingården Tjäll, Sollefteå.

Efter årsmötet, klockan 19.00, är det åter dags för det årliga evenemanget ”Talet vid stenen”. Årets talare är konstnären Björn Krestesen från Stockholm och Sollefteå. Pelle Molinsällskapet delar för andra gången ut ett pris till en ung kulturbärare; i år föll valet på jounalisten och författaren Sara Britta Edlund bördig från Resele. Musikunderhållning.

Efter evenemanget serveras kaffe vid älvkanten.

Varmt välkommen!

Boken ”Nordland – konturer till en reseskildring”

I december 2011 skickades 2010-2011 års medlemsutskick ut till alla betalande medlemmar. Medlemsutskicket/årsskriften ligger nu även ute på hemsidan. Här.

Med årsskriften följde ett nyutskick av Pelle Molins bok ”Nordland – konturer till en reseskildring” med. Boken sponsrades av förre ledamoten i Pelle Molinsällskapet, Björn Nässén på Partic förlag. Boken kan, för den som är intresserad beställas direkt från förlaget. Mailadressen är particforlag@gmail.com Boken finns även på Adlibris (samma förlag)

”Nordland-konturer till en reseskildring” kom oförtjänt helt i skuggan av storsäljaren Ådalens Poesi trots att den utkom 17 år efteråt dvs 1913. Med Olof Högbergs bitska förord och Therese Molins försvar för sin broder är boken en litteraturhistorisk upplevelse i sig. Men främst står Pelles fantastiska och inlevelserika berättelser som ger såväl en underbar läsupp-levelse som en god insikt om levnadsförhållan-dena i Nordlands Fylke och Bodö där Pelle tillbringade sina sista år för dryga seklet sedan då livet gestaltade sig helt annorlunda än nu.

Säkrast att låta författaren Carl-Göran Ekerwald här komma till tals:

”Efter att från början ha varit ett journalistiskt projekt är Pelle Molins artiklar från Nordlands fylke och Bodö med flera platser, nu i bokform, ett utmärkt, mycket levande historiskt dokument från en tid som sedan länge flytt. Min tidigare bestämda uppfattning om Molins litterära storhet bekräftas åter och ”Nordlandsboken” kan utan tvekan jämföras med Ådalens Poesi. Den rekommenderas å det varmaste.”

Konstnären Björn Krestesen – årets talare den 8 juli.

Årets talare vid Pelle Molinstenen i Tjäll den 8 juli är konstnären Björn Krestesen.

Varmt välkommen!

”Björn Krestesen, målare, grafiker, skulptör.

Född 1951 i Nacka, bosatt i Stockholm och i Häggbränna i Ådalen sedan 1981. Utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm

Björn har några varptrådar i sin själ som hör till Kina och Japan.

Han kan vara högljudd och kraftfull i sina verk som balanseras mot hans längtan till stillhet. Det senare kommer till uttryck i hans fantastiska japanska stenträdgård i Häggbränna.

 

”Japanska stenträdgården”. Häggbränna, Ådalen 1993. 15×7 m.

Björns måleri är prålande vackert och samtidigt fullt av liv, med lysande kraftmätningar.
Ljus ställd mot mörker och en obändig dragkamp som höjer betraktarens puls.
Hans landskapsbilder kan ibland vara rent strindbergska. I hans stilleben finns både ett lugn och uttryck för den inre striden.

Skräcken är likgiltighet.

Själv säger Björn Krestesen:

”Jag arbetar som ett slags bildarkeolog, letar och skrapar i minnesfragment,tills det börjar likna något som jag tycker mig ha sett och upplevt. Livskraft fascinerar mig,och jag är i första hand intresserad av att se,lyssna,förstå och påstå.För mig innehåller bra konst energi,baserad på närvaro och personlighet,ett resultat av att utövaren bottnar i sitt eget uttryck och just där hittar sitt konstnärliga DNA. När vi ser konst svarar vi ofta ja eller nej. I båda fallen är det fråga om kommunikation. Skräcken däremot, allmänmänskligt och inom konst, är likgiltighet. Låt oss undvika den!”

Text: Torgny Åström

Årets Pelle Molinpristagare!

Pelle Molinsällskapet är väldigt glada för att tilldela årets Pelle Molinpris till journalisten och författaren Sara Britta Edlund, bördig från Resele.

Journalisten Sara Britta Edlund har nyligen kommit ut med sin första barnbok: ”Sixten, äventyret i underjorden”. Handlingen utspelar sig till stor del bland niporna i Resele, den hembygd som hon älskar och ofta besöker. Boken är en fiktiv saga som baseras på vad Sara Britta gjorde som liten. Boken innehåller även en faktadel om naturen och djurlivet i hembygden.

Sara-Britta är född 1980 och uppvuxen i Tängsta, Resele. Hon bor numera i Stockholm och arbetar som frilansande journalist. Hon har varit redaktör och inslagsproducent för ”112-påliv och död” och senast har hon arbetat med att klippa Robert Salomonssons kommande film ”Jakt för livet”. Sara Britta har ett stort intresse för jakt och friluftsliv och vistas så ofta hon kan i sin stuga på en liten ö i Höven.

Sara Britta arbetar nu med sin andra bok om Sixten och hans vänner. Boken är planerad att komma ut till hösten. Sara Brittas bok finns att köpa på Hembygdsgården och ”Handlarn” i Resele.

Pelle Molinsällskapet är glada att tilldela Sara Britta Edlund årets Pelle Molinpris och motiveringen lyder så här:

”2012 års Pelle Molin pris har tilldelas journalisten och författaren Sara Britta Edlund från Resele. I hennes första barnbok ”Sixten, äventyret i underjorden” är niplandskapet vid Ångermanälven centrum för händelserna. Med inlevelse och faktakunskap tar hon oss med till sin barndoms sagolandskap i Resele. Sixten och småfolkets äventyr bland djur och natur sätter fantasin igång och blir även en kunskapskälla för barn och vuxna. Sara Britta Edlunds barnbok bidrar att lyfta fram den bygd som även Pelle Molin så varmt älskade och beskrev.”

Pelle Molinpriset delas ut i samband med Pelle Molinsällskapets arrangemang ”Talet vid stenen” den 8 juli i Tjäll utanför Sollefteå. Alla hälsas varmt välkomna!

Reportaget om årets pristagare i TÅ: http://allehanda.se/mer/kultur/artiklar/1.4734567-pelle-molin-priset-till-reseleforfattare

Mer om arrangemanget och årets talare vid stenen kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.