Kallelse till årsmöte

Pelle Molinsällskapet kallar till årsmöte lördagen den 3:e juli kl. 13.00
Plats: Molingården Tjäll, Multrå.
Välkomna!