Talet vid ”stenen” 2021

Talet som brukar vara den 8 juli varje år ser ut att även i år bli inställt. Om det skulle bli förändrade förutsättningar till det bättre så kan det kanske bli av. Allt är förberett så det går fort att mobilisera. Vi återkommer när vi vet något mera.
/Styrelsen