Talet vid ”Stenen” inställd.

Talet vid stenen 2020 är inställt på grund av rådande omständigheter.
Hoppas att kunna ha det nästa år.
Välkommen då!