Litteraturfestival

Litteraturfestival ”I gott litterärt sällskap”

På Västernorrland museum anordnas en litteraturfestival lördag 19/10 kl 13:00-19:30 och söndag 20/10 kl 9:30-17:00

De litterära sällskapen presenterar tio författare och redogör för sin verksamhet. Föredrag av Örjan Torell, Bo R. Holmberg, Moa Romanova Strinnholm, Eva Söderberg och Eva Nordlinder. Musik av Frida Selander, YlvaLi de Mello och Isak Eriksson. Workshop i skrivande under ledning av Mina Widding. Diskussion, mat, fika.
Arrangeras av de litterära sällskapen i Västernorrland i samarbete med Västernorrlands museum.

Se vidare på denna länk: https://vnmuseum.se/events/litteraturfestival/