Talet vid stenen 8 juli 2017

Sedan 32 år tillbaka hedras författaren och konstnären Pelle Molin med ”Talet vid stenen”, som äger rum på hans födelsedag den 8 juli vid fädernegården Tjäll, i Multrå.
Olika talare har genom åren talat om varierande ämnen med anknytning till norrländsk kultur och historia. För 10 år sedan bildades Pelle Molin-sällskapet och övertog då arrangörskapet, från Sollefteå Hembygdsförening, för talet vid stenen. Sällskapets motto är: Kulturkamp i norr!
Årets talare är arkitekt Gullik Dahlstedt, Bredbyn, barnbarn till Österåsens legendariske överläkare Helge Dahlstedt. Under hela sitt yrkesverksamma liv har Gullik Dahlstedt, parallellt med sitt arbete som arkitekt, forskat och publicerat texter om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelser och miljöer. Han har ett brett  perspektiv, där både på stadens och landsbygdens miljöer åskådliggörs.
Årets tal kommer att bland annat handla om Ångermanland och den medeltida kolonisationen av Västerbotten, där den medeltida stormannen från Ångermanland, Gudlav Bilder, kan ha spelat en avgörande roll.   
Att Gullik Dahlstedt, liksom Pelle Molin, intresserat sig för och fokuserat på norra Sverige och vårt grannland Norge, gör honom till en värdig talare vid stenen i Pelle Molins anda.