Medlemsavgift

En liten påminnelse om att betala medlemsavgiften och i årsskriften 2014 – 2015 på sidan 19 finns en notis om detta och plusgironummer.

Tackar på förhand att du stöder kulturen och Pelle Molinsällskapet.

Styrelsen