Kallelse till årsmöte

Pelle Molinsällskapets årsmöte hålls vid Molin-gården i

Tjäll, Multrå, tisdagen den 7 juli, kl. 18:00. OBS! Dag och tid! Alla medlemmar välkomna!

Talet vid ”Stenen” blir som vanligt den 8 juli 19:00.