Välkommen!

Pelle Molinsällskapet bildades sommaren 2007. Sällskapet bildades för att uppmärksamma Pelle Molins betydelse i den ångermanländska och den svenska kulturhistorien.

När Pelle Molin dog 1896 var han relativt okänd som konstnär. Ganska snart efter hans död samlade författaren Gustaf af Geijerstam Pelle Molins noveller och några av hans reseskildringar och utgav boken ”Ådalens poesi”. ”Ådalens poesi” uppmärksammades stort när den gavs ut första gången, och boken har sedan dess getts ut i många upplagor; den senaste är ett dubbelt konstverk – ett postumt samarbete mellan Nordingråkonstnären Thage Nordholm och Pelle Molin: ”Ådalens poesi i ord och bild” (1988)

Som målare, och kanske mest som forsmålare, kom Pelle Molin verkligen till sin rätt. Hans forsmålningar av Nämforsen och Kilforsen som han målade under sin tid i Näsåker är fantastiska metaforer av den obändiga och kraftfulla natur som Pelle också var som person.

Till minne av Pelle Molin och hans kulturgärning hålls sedan 1984 traditionsenligt ett tal varje år den 8 juli vid den minnessten som restes 1946 i Tjäll Multrå där Pelle föddes.

Pelle Molinsällskapet har nyligen instiftat ett kulturpris, ”Pelle Molinpriset”, som så småningom kommer att delas ut till personer som på olika sätt verkar i Pelle Molins anda.

Inom styrelsen, i första hand av ett par styrelsemedlemmar, pågår ett arbete att samla, registrera och identifiera alla de brev och målningar som finns kvar av Pelle Molin. Resultatet av det arbetet kommer så snart det är klart att publiceras.

Pelle Molin bodde och verkade i Näsåker mellan 1890-1894 och han har betytt en stor del i att Näsåker uppmärksammats genom åren, kanske främst genom Pelle Molins stugan och krönikerspelet ”Sagornas Ådal”.

Pelle Molin efterlämnar ett stort konsthistoriskt och litterärt kulturarv. Det är Pelle Molinsällskapets främsta ambition att på olika sätt uppmärksamma det kulturarvet.

Vi tror att den här bloggen är ett sätt att uppmärksamma Pelle Molins livsverk.