Medlemsavgift

En liten påminnelse om att betala medlemsavgiften och i årsskriften 2014 – 2015 på sidan 19 finns en notis om detta och plusgironummer.

Tackar på förhand att du stöder kulturen och Pelle Molinsällskapet.

Styrelsen

Fyra litterära samfund på Hullsta Gård

Fyra litterära samfund presenterade sig på Hullsta Gård i Sollefteå, lördagen den 19 september. Arrangemanget var välbesökt.

Ludvik Nordström-sällskapet från Härnösand spelade upp sin pjäs ”När telefonen kom till Öbacka”, som är en bearbetning av novellen Mörksens förste stiger ned.

Cirka femton personer medverkade, iförda tidstypiska kläder. Härlig musik framfördes av Thord Wiklund, piano och Gösta Rodling, trombone.

Efter pausen presenterade sig Sollefteås tre litterära sällskap: Hervor Sjödin, Laura Fitinghoffsällskapet. Mariann Hedman berättade engagerat om Pelle Molins öde och sällskapets historia. Thore Forss om Emil Hagström. Samvaron avslutades med en härlig middag.

Laura Fitinghoff

De litterära sällskapen i Sollefteå inbjuder till teater: När telefonen kom till Öbacka (Lubbe Nordströmsällskapet spelar).
Presentation av Pelle Molin, Emil Hagström och Laura Fitinghoff.
Hullsta Gård den 19 september kl. 14:00 teatersalongen. Entré 100:-

Det finns möjlighet att äta middag tillsammans med sällskapen efteråt, pris: 100:-
Biljetter finns hos Turistbyrån 0620-68 29 00.
Anmälan till middag hos Hullsta Gård, senast 14 september 0620-100 94.

Medarrangör ABF Västernorrland.

Varmt välkomna!

”Sveriges meste utrikeskorrespondent” blir årets talare vid stenen i Multrå

Pelle Molin var född mitt i sommaren, den 8 juli 1864. Förra året var det alltså 150 år

sedan konstnären och författaren kom till världen i Tjäll, Multrå.

Varje år sedan drygt 30 år tillbaka firas hans födelsedag vid minnesstenen i Tjäll.

Firandet har alltid gått under rubriken ”Talet vid stenen” och en lång rad prominenta personer har varit hedersgäster och talare. Den nyligen bortgångne konstnären Pär Andersson i Lidgatu, förre statsministern Thorbjörn Fälldin i Ramvik, författaren Bo R. Holmberg, Örnsköldsvik, och Nicke Sjödin, Sollefteå, för att nämna några. Den allra förste talaren vid stenen var författaren Karl Erik Johansson från Backe (1984).

I år har Pelle Molinsällskapet det stora nöjet att ha ”Sveriges meste utrikeskorrespondent” Kjell Albin Abrahamsson som högtidstalare. Han är född i Östersund, journalist och författare och därtill utrikesminister för republiken Jämtland.

-Det är mycket glädjande att få honom som huvudperson vid stenen i år, säger Pelle Molin-sällskapets primus motor Mariann Hedman.