Mariann Hedman avtackas.

Mariann Hedman slutade som vice ordförande i sällskapet. Vid årsmötet avtackades hon av ordförande Birgitta Lind. Mariann har varit en väldigt drivande person inom sällskapet och har dokumenterat allt som skett genom att i flera pärmar ha tidningsurklipp och fotografier som speglat verksamheten. 
Tack för ditt engagemang!

Foto: Nils Berglund