Pelle Molinsällskapets årsmöte 2017.

Pelle Molinsällskapet hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte
FREDAG 7 juli, kl. 19.00 vid Tjälls Gård, ”bagarstugan” i Multrå.
Det traditionsenliga ”Talet vid Stenen” hålls LÖRDAG 8 juli, kl. 19.00.