Årets talare vid Stenen i Tjäll (2014).

Den 8 juli högtidlighålls alltid Pelle Molins födelsedag vid Molin-gården i Tjäll, Multrå.

I år är det 150 år sedan konstnären och författaren föddes och dessutom precis 30 år sedan det traditionsrika ”Talet vid Stenen” hölls första gången 1984.

Då var det författaren Karl Erik Johansson i Backe, som höll Talet. I år har Pelle Molin- sällskapet glädjen att välkomna en sollefteåbo till talarstolen, nämligen fil.mag. Anna-Karin Jonasson, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet i Härnösand och doktorand vid Åbo

Akademi i Finland. Anna-Karin Jonasson är också författare till boken om ”Solatunums skatter”, som handlar om tingshuset i Sollefteå. ”Talet vid Stenen” hålls kl. 19.00.