Sommartips!

Pelle Molinsällskapet har inrett ett Pelle Molinrum i den s.k. ”Mobäcksstugan” i Ådalsbyn i Sollefteå. Pelle Molins farföräldrar har bott i stugan när den stod i Tjäll utanför Sollefteå, och därför känns det naturligt att Pelle har ”fått” ett rum i sina farföräldrars hus. 🙂 Det är Sollefteå Hembygdsförening som välvilligt lånat ut rummet för detta ändamål.