Boken ”Nordland – konturer till en reseskildring”

I december 2011 skickades 2010-2011 års medlemsutskick ut till alla betalande medlemmar. Medlemsutskicket/årsskriften ligger nu även ute på hemsidan. Här.

Med årsskriften följde ett nyutskick av Pelle Molins bok ”Nordland – konturer till en reseskildring” med. Boken sponsrades av förre ledamoten i Pelle Molinsällskapet, Björn Nässén på Partic förlag. Boken kan, för den som är intresserad beställas direkt från förlaget. Mailadressen är particforlag@gmail.com Boken finns även på Adlibris (samma förlag)

”Nordland-konturer till en reseskildring” kom oförtjänt helt i skuggan av storsäljaren Ådalens Poesi trots att den utkom 17 år efteråt dvs 1913. Med Olof Högbergs bitska förord och Therese Molins försvar för sin broder är boken en litteraturhistorisk upplevelse i sig. Men främst står Pelles fantastiska och inlevelserika berättelser som ger såväl en underbar läsupp-levelse som en god insikt om levnadsförhållan-dena i Nordlands Fylke och Bodö där Pelle tillbringade sina sista år för dryga seklet sedan då livet gestaltade sig helt annorlunda än nu.

Säkrast att låta författaren Carl-Göran Ekerwald här komma till tals:

”Efter att från början ha varit ett journalistiskt projekt är Pelle Molins artiklar från Nordlands fylke och Bodö med flera platser, nu i bokform, ett utmärkt, mycket levande historiskt dokument från en tid som sedan länge flytt. Min tidigare bestämda uppfattning om Molins litterära storhet bekräftas åter och ”Nordlandsboken” kan utan tvekan jämföras med Ådalens Poesi. Den rekommenderas å det varmaste.”