”Talet vid stenen” 8 juli 2010

Talet vid stenen till minne av Pelle Molins födelse den 8 juli 1864 firades i år för 27:e gången. Kvällen bjöd på ett sagolikt vackert väder när ett 80-tal åhörare samlades till årtes evenemang. Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson hälsade alla välkomna och påminde om att det var 1946 som den vackra minnesstenen sattes upp till minne av Pelle Molins död 50 år tidigare, år 1896. Stenens skapare var skulptören Holger Persson född i Sollefteå. Pelle Molinstenen ligger för övrigt strax intill den lilla stuga där Pelle Molin föddes.

Mariann Hedman fortsatte med att berätta om det fina samarbete som sällskapet har med Pelle Molinsällskapet i Bodö. Tyvärr kunde inte dess ordförande, Knut Hoff, vara med som det var tänkt, men han och sällskapet i Bodö skickade sina varmaste hälsningar till alla närvarande.

Det var 1984 som det första talet vid stenen hölls av Karl Erik Johansson i Backe. I år hade Pelle Molinsällskapet glädjen att få lyssna till ett tal av mathantverkaren Liv Ekerwald från Ås i Jämtland vid Pelle Molinstenen i Tjäll, Sollefteå. Liv Ekerwald är ekologisk odlare med intresse för ekologiskt odlad mat och motståndare till GMO-producerad mat. Hennes tal om handlade om närproducerad mat i ett kulturellt, historiskt och nutida perspektiv och hon gav en mycket intressant inblick i hur några produkter, som till exempel getost, skapas och tillverkas i de småskaliga företag som bland annat finns i hennes eget landskap Jämtland.

Med ett avstamp till Pelle Molins historia om maträtten kams i novellen ”Kams” berättade Liv när hon första gången smakade den ångermanländska kamsen. Det var hennes farmor som lagade kams vid ett tillfälle och bjöd sina barnbarn. Kamsen föll henne inte riktigt i smaken den gången, men Liv Ekerwald påminde om hur stor och viktig betydelse kams hade haft i den norrländska bondekulturen. Kams var förr helt lokalproducerat. Ofta var kornmjölet mald på den egna gården och kams med fläsk och lingonsylt mättade länge och väl. Liv Ekerwald läste också upp ett stycke ur novellen ”Kams” där Pelle Molin på sitt mustiga och kärnfulla sätt beskrev hur Jonke i berättelsen tillagade kamsen och hur det gott de smakade. Åtminstone de 3-4 första kamsarna… 😉

Liv Ekerwalds tal blev mycket uppskattat och talet kändes som ett berikande bidrag till den kampanj om lokalproducerad mat som just nu pågår på många håll i vårt landskap och i vårt land. Liv Ekerwalds tal blev också ett viktigt och angeläget bidrag till Pelle Molinsällskapets motto ”kulturkamp i norr”.

Cissi Jakobsson och Frida Wennstig underhöll med vacker musik på fiol och piano innan Pelle Molinsällskapets sekreterare Björn Nässén tackade årets talare och inbjöd därefter alla åhörare till kaffe och tunnbrödsrulle med getmese och getost (närproducerad förstås! ) nere vid Ångermanälvens strand.

Bättre än så kunde inte årets ”Talet vid stenen” avslutas!

TÅ.

Pelle Molin stenen i Tjäll, Sollefteå. Restes 1946 till minne av 50-årsdagen av Pelle Molins död. Skapad av Holger Persson.
Pelle Molin stenen i Tjäll, Sollefteå. Restes 1946 till minne av 50-årsdagen av Pelle Molins död. Skapad av Holger Persson.
Årets talare var Liv Ekerwald från Ås i Jämtland som höll ett mycket uppskattat och intressant tal om ekologisk närproducerad mat. Pelles levande och roliga beskrivning av hur kamsen bakades i novellen "Kams" bidrog till det historiska perspektivet av en närproducerad rätt som var vanlig förr i våra bygder.
Årets talare Liv Ekerwald från Ås i Jämtland höll ett mycket uppskattat och intressant tal om ekologisk närproducerad mat. Pelles levande och roliga beskrivning av hur kamsen bakades i novellen ”Kams” bidrog till det historiska perspektivet på en av de närproducerade ångermanländska rätter som var vanlig förr.
Mariann Hedman berättade och framförde hälsningar från Pelle Molinsällskapet i Bodö.
Mariann Hedman berättade och framförde hälsningar från Pelle Molinsällskapet i Bodö.
Musik framfördes av Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson och Frida Wennstig.
Musik framfördes av Pelle Molinsällskapets ordförande Cissi Jakobsson och Frida Wennstig.
En publikbild. Ca 80 personer närvarade.
En publikbild. Ca 80 personer närvarade.
Talet vid stenen avslutades med kaffe och tunnbrödsrulle med närproducerad getmese och getost.
Talet vid stenen avslutades med kaffe och tunnbrödsrulle med närproducerad getmese och getost.

Av Anita Berglund