Talet vid stenen 8 juli

I år är det den 27:e gången som ”Talet vid stenen” arrangeras. Arrangemanget hålls till minne av Pelle Molins födelsedag den 8 juli vid hans födelseplats i Tjäll, Sollefteå. Sedan några år har Pelle Molinsällskapet ansvaret för detta arrangemang och det är en stor glädje för sällskapet att i år kunna prensentera Liv Ekerwald från Ås i Jämtland som årets talare. Liv Ekerwald presenterar sig som ekologisk odlare med intresse för ekologiskt odlad mat och motståndare till GMO-producerad mat. Liv Ekerwald tänker tala om mat i ett kulturellt och historiskt perspektiv.

Pelle Molin sällskapet önskar alla varmt välkomna till Tjäll i Sollefteå den 8 juli kl. 19.00!

A. Berglund