Pelle Molins journalistik

Vad kanske många inte vet är att Pelle Molin, förutom sin stora litterära produktion av noveller, också skrev en stor del tidningsartiklar i många tidningar och tidskrifter. Många av artiklarna var skrivna av krassa ekonomiska skäl, men likväl kommer Pelles mångfacetterade berättarkonst fram även i dessa alster. Pelle Molins journalistik förekom rikligt i flera tidningar i form  av reportage och artiklar från Ådalen som från Stockholm och Nordnorge.

Artikel 2 av 6 ur VA 1894. Klicka för större bild!
Artikel 2 av 6 ur VA 1894. Klicka för större bild!

För några veckor sedan fick Sällskapet en rad gamla kopior av tidningsartiklar som Pelle Molin skrev i Västernorrlands Allehanda år 1894. Det är Daniel Nordin, arkivchef på Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, som kopierat och vidarebefordrat artiklarna från Västernorrlands Allehandas arkiv http://www.nin.nu/

Vi tackar så mycket!

Så här skriver Daniel:
”Artiklarna går under namnet ”Ångermanlands största laxfors” och publicerades den 8, 10, 12, 14, 16 och 20 februari 1894 i Västernorrlands Allehanda”.

Alla ovanstående artiklar finns avskrivna i boken ”Pelle Molin – Samlade skrifter” från 1964 av Erik Gamby och Lennart Hjelmstedt.

Lennart Hjelmstedt skriver bland annat  så här om Pelle Molins journalistik:

Här träder Pelle Molins mångfacetterade berättarkonst till mötes i hela dess register. Pelle Molin hade ett journalistiskt gry och ville hela tiden berätta om vad han såg. Under alla tänkbara förhållanden”. (Från förord i boken och i mail)

I fotoalbumet finns alla ovanstående nämnda tidningsartiklar utlagda!

Vi önskar alla ett Gott Nytt År!

Av Anita Berglund