Pelle i brev om julen …

Brevfragment till okänd adressat:

”22 dec. 1892.

Bed Térèse [Pelle Molins syster] skrifva någongång. Jag har fått det för mig , att hon alltsedan Ådalsresan på ett eller annat sätt varit missnöjd med mig.

God jul och godt nyt år samtliga i gården! Lefva vi kan det nog hända att jag kommer till Tjäll om några år, men det bör ske mycket derförinnan.

Din vän Dysterqvist.”

[Men Pelle Molin själv ”levde inte” om ”några år” och återkom aldrig till sitt barndomshem].

© © ©

Ur ett brev till systern Agnes:

”Bodö den 8 januari 1895.

Käraste Anga-lill!Julen tillbragte jag, såsom jag skref förra gången, dels till sjöss, dels till lands. Hemkommen efter en ganska treflig julafton hos familjen Ellingsen på Indyr, möttes jag af ditt tröstlösa bref och blef vid ett så stort misshumör att fru Kjeldahl måste flera gånger bedja mig, att vara gladare – ty lilla Agnes [Pelles flickvän], vår sol blef så ledsen. Ja, ja det låter det, sa han som trampa klaveret.

Annars har julen gått stillsamt för sig. Trodde att det skulle bli lifligare och det hade det nog också blifvit, om icke jag setat så mycket inne och i den tvåmanssoffa, som jag och lilla solen haft tillsammans i kabinettet.
…”

Isabella Josefsson skrev av Pelles brev…